Er, H., Meral, R., & Kuşlu, Y. (2021). TUZLU TOPRAKLARIN HALOFİT BİTKİLER KULLANARAK FİTOREMEDİASYON YÖNTEMİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 14(2), 101–110. Retrieved from https://derleme.gen.tr/index.php/derleme/article/view/377