(1)
KOCAR, F.; ELÇİOĞLU , H. K. . SİRKADİYEN RİTİM VE SİRKADİYEN RİTMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Derleme 2022, 15, 29-44.