(1)
Eren, G.; Umur, Şinasi. NEMATOMORPHA ÜZERINE İNCELEME: EVCİL HAYVAN VE İNSANLARDAKİ YALANCI-PARAZİTİZM OLGULARI VE TÜRKİYE’DE Kİ DURUM. Derleme 2021, 14, 111-123.