(1)
ÇAPCIOĞLU, İhsan. Türkiye’de Din Sosyolojisi: Tarihsel Arkaplan Ve Yeni Gelişmeler. Derleme 2019, 2, 219-233.