[1]
Dağlıoğlu, Y. and Öztürk, B. 2022. NANOTEKNOLOJİ İLE KARSİNOGENEZ SÜRECİNDE miRNA’LARIN ROLÜ VE PROFİLLENMESİ. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi. 15, 1 (Jun. 2022), 86–114.