TUZLU TOPRAKLARIN HALOFİT BİTKİLER KULLANARAK FİTOREMEDİASYON YÖNTEMİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract views: 274 / PDF downloads: 218

Authors

  • Hasan Er hasaner
  • Ramazan Meral
  • Yasemin Kuşlu

Keywords:

Fitoremediasyon, Halofit bitkiler, Tuzlu Topraklar

Abstract

Toprak tuzluluğu tarımsal üretimi olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Tuzlu toprakların ıslah çalışmalarında temel prensip fazla tuzun bitki kök bölgesinden uzaklaştırılması ve tekrar tuz birikimine engel olacak ideal toprak koşullarının sağlanmasıdır. Tuzlu toprakların ıslahında kullanılabilecek başlıca yöntemler; derin sürüm, kumlama, yıkama, kimyasal ıslah malzemeleri kullanımı olarak sıralanabilir.  Bu yöntemlerin çoğunluğu yüksek işgücü ve maliyet gerektirdiğinden tuzlu toprakların ıslahında alternatif olarak fitoremediasyon yöntemi giderek önem kazanmıştır. Fitoremediasyon genel olarak tuza dayanımı yüksek ve dokularında tuz biriktiren halofit bitki yetiştiriciliği yoluyla yapılan bir ıslah yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, ekonomik olarak değerlendirilemeyen tarım dışı kalmış tuzlu toprakların tekrar verimli hale getirmek için fitoremediasyon yönteminin kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Ayrıca toprak tuzluluğunun bir sonucu olarak yeterli bitki örtüsü bulunmayan arazilerde, vejetasyon sürecinin başlatılması ve dolayısıyla söz konusu alanlarda toprak erozyonu ve çölleşmeyi azaltmak amacıyla halofit bitki yetiştiriciliğinin ön plana çıkarılması amaçlanmıştır.

Downloads

Published

2021-10-13

How to Cite

Er, H., Meral, R., & Kuşlu, Y. (2021). TUZLU TOPRAKLARIN HALOFİT BİTKİLER KULLANARAK FİTOREMEDİASYON YÖNTEMİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 14(2), 101–110. Retrieved from https://derleme.gen.tr/index.php/derleme/article/view/377

Issue

Section

Articles