BAZI HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER VE ÖZELLİKLERİ

Abstract views: 491 / PDF downloads: 589

Authors

  • Fatma Güneş Trakya Üniversitesi
  • Sümeyye Bozkurt

Keywords:

Environmental pollution, hyperacumulative plants, phytoremediation

Abstract

The rapid increase in the world population, the deliberate or unconscious destruction of nature, mines, waste batteries, pilasters, pesticides, chemicals, industrial wastes, rapid development of technology and many more can be counted among the factors that cause environmental pollution. It is a fact that all these impurities cause great harm to living things. Many techniques are used to eliminate environmental pollution. Phytoremediation is a method of removing environmental pollution (heavy metal pollution in soil and water) using plants. These plants used in phytoremediation are called hyperacumulative plants. Scientific studies have shown that hyperacumulator plants accumulate minerals that cause environmental pollution at a higher rate than other plants. In this study, the minerals and properties of some plants used as hyperacumulators in the world and in Turkey were investigated.

ÖZET

Dünya nüfusunun hızla artması, doğanın bilinçli ya da bilinçsiz tahrip edilmesi, maden ocakları, atık piller, pilastikler, pestisitler, kimyasal maddeler, endüstriyel atıklar, teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve daha niceleri çevre kirliliğine neden olan etmenler arasında sayılabilir. Bütün bu kirliliklerin canlılara çok büyük zararlar verdiği bir gerçektir. Çevre kirliliğinin giderilmesinde birçok teknik kullanılmaktadır. Fitoremediasyon, çevre kirliliğinin (toprak ve suda oluşan ağır metal kirliliği) bitkiler kullanılarak giderilme yöntemidir. Fitoremediasyonda kullanılan bu bitkiler hiperakümülatör bitkiler olarak adlandırılır. Bilimsel çalışmalarla hiperakümülatör bitkilerin, çevre kirliliğine sebep olan mineralleri diğer bitkilere göre daha yüksek oranda bünyelerinde biriktirdikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de hiperakümülatör olarak kullanılan bazı bitkilerin biriktirdikleri mineraller ve özellikleri araştırılmıştır.

Downloads

Published

2021-06-21

How to Cite

Güneş, F., & Bozkurt, S. (2021). BAZI HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER VE ÖZELLİKLERİ. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 14(1), 67–90. Retrieved from https://derleme.gen.tr/index.php/derleme/article/view/369

Issue

Section

Articles