OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİNDE BESLENME

Abstract views: 4621 / PDF downloads: 3654

Authors

Keywords:

Beslenme, Obezite, Bariatrik Cerrahi

Abstract

Beslenme; yaşamı sürdürebilmek, sağlığı korumak, büyüme ve gelişmenin sağlanması için besinlerin vücudumuza alınması ve bunların vücudumuzda değerlendirilmesi işlemidir. Beslenme yeterli ve dengeli olmadığı zaman vücudumuzda birçok hastalığa neden olabilmektedir. Bu hastalıklardan biri olan Obezite; vücuda alınan besinlerin fazlalığı ya da alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması ile beden kitle indeksinin 30 üzerinde olması durumudur.

Obezite; tüm dünyada fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan önemli bir sorun haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite prevalansı, buna bağlı olarak da kronik hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Yaklaşık 25.000 kişinin tarandığı Türkiye Obezite ve Hipertansiyon Taraması (TOHTA) araştırmasında obezite prevalansı kadınlarda %36 erkeklerde %21,5 ve genel toplumda ise %25 olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2014 yılında %19,9 iken, 2016 yılında %19,6’ya düşmüştür. Avrupa Birliği’nin (AB) en güncel verisi olan 2014 yılı incelendiğinde, bu oran AB’de ortalama olarak %15,4 olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş AB ülkeleri içinde, Malta %25,2 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu, %20,8 ile Letonya, %20,6 ile Macaristan ve %19,9 ile Türkiye izlemiştir.

Bireylerin bu sorunla başedebilmeleri için doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları önemli rol oynamaktadır. Obezite tedavisinde; Tıbbi Beslenme Tedavisi, Davranış Değişikliği Tedavisi, Fiziksel Aktivite, Farmakoterapi ve Bariyatrik Cerrahi gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağına karar verebilmek için bireysel farklılıklar dikkate alınmalı ve tedavi seçeneği bu doğrultuda belirlenmelidir. Tedavi yöntemlerinden biri olan bariatrik cerrahi; morbid obez bireylerin sayısının her geçen gün artmasıyla ve diğer tedavi yöntemlerinin başarılı olamaması nedeniyle son yıllarda ülkemizde de ön plana çıkmaktadır. Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme düzeni yönünden çok dikkatle planlama gerektiren bir durumdur. Konunun uzmanları cerrahi tedaviyi uygulamanın yanı sıra hastayı ameliyat öncesinde ve sonrasında diyet programları ile desteklemeli, gerekirse diyet için diğer uzmanlardan destek almalıdır.

Downloads

Published

2019-12-16

How to Cite

BALCI, H., & KÜÇÜKKENDİRCİ, H. (2019). OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİNDE BESLENME. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 12(2), 45–50. Retrieved from https://derleme.gen.tr/index.php/derleme/article/view/333

Issue

Section

Articles